ติดต่อเรา

 

กองบรรณาธิการ“วารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน”
(เครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร 044-009009 ต่อ 1010 หรือ 1011 โทรสาร 044-253097


ข้อมูลเพิ่มเติม 
www.isanjournal.com 

📟e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.www.facebook.com/isanjournalหรือสามารถติดต่อผู้ประสานงานได้ที่

คุณสมฤทัย ปิยะรัตน์ (ติ๊ก)   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและวิจัยศิลปวัฒนธรรม
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล   084-5705259
อีเมลล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.